Varför är Sveriges riksdag handlingsförlamad i denna fråga? 

Varför ändrar man inte på reglerna och lagarna så att hyresrätter blir lika attraktiva att bygga och/eller att hyra/hyra ut ut som bostadsrätter? 

Ordet är ditt!