Visar inlägg från januari 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Skattelindring för hyreskostnad

Bör hyreskostnaden för hyresrätt ge skattelindring i syfte att utjämna skillnader mellan bostadsrätt och hyresrätt?

Ordet är ditt!

Varför vill inte riksdagen att det byggs bostäder åt alla?

Varför är Sveriges riksdag handlingsförlamad i denna fråga? 

Varför ändrar man inte på reglerna och lagarna så att hyresrätter blir lika attraktiva att bygga och/eller att hyra/hyra ut ut som bostadsrätter? 

Ordet är ditt!