Bör hyreskostnaden för hyresrätt ge skattelindring i syfte att utjämna skillnader mellan bostadsrätt och hyresrätt?

Ordet är ditt!